- گراش انقلابی | Gerash Enghelabi - http://gerash-enghelabi.ir -

ثبت نام در نشریه و سایت گراش انقلابی

ثبت نام خبرنگاری

  • مشخصات فردی

  • اطلاعات تماس

  • اطلاعات تحصیلی

  • رزومه

  • اگر در زمینه های خبری، عکاسی و ... روزمه کاری دارید در اینجا بنویسید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • وضعیت حضور

پسندیدم(۴)نمی پسندم(۱)