کد خبر: 1698

تاریخ انتشار: دی ۲۴, ۱۳۹۷

سلسله بحث هایی به میمنت چهل سالگی انقلاب اسلامی

شکنجه های وحشتناک، دست آورد رژیم پهلوی

به قلم دکتر امیر حمزه مهرابی در دوره ی رضاشاه، شکنجه های مخالفان شبیه دوره قاجار بود و بیشتربه روش مسموم کردن و کشتن با آمپول هوا انجام می شد ولی محمدرضاشاه بخصوص پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ به توصیه آمریکایی ها ،با ایجاد سازمان امنیت (ساواک) ، انواع و اقسام شکنجه ها […]

به قلم دکتر امیر حمزه مهرابی

در دوره ی رضاشاه، شکنجه های مخالفان شبیه دوره قاجار بود و بیشتربه روش مسموم کردن و کشتن با آمپول هوا انجام می شد ولی محمدرضاشاه بخصوص پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ به توصیه آمریکایی ها ،با ایجاد سازمان امنیت (ساواک) ، انواع و اقسام شکنجه ها را برای سرکوب مخالفان خود به کارمی برد ناصر ربیعی و احمد راهرو خواجه در کتاب خود به برخی از شکنجه ها اشاره کرده اند:

♦️شلاق و دستبند قپانی

زندانی بدبخت را در ساعات اولیه دستگیری، لخت می کردند، به چهارپایه می بستند و شلاق می زدند، خاصیت این شلاق ها این بود که گوشت بدن را می کند.بعد از شلاق زدن نوبت دستبند قپانی می رسید . پس از بستن دستبند قپانی، یک وزنه ۲۵ کیلویی هم به آن می آویختند و به ضرب شلاق زندانی را وامی داشتند که راه برود. روزهای متوالی آن را تکرار می کردند ، به مفصل های بازو فشار مرگبار( تا حد کنده شدن ) وارد می آمد، استخوان های سینه بیرون می زد، انگشتان از کار می افتادند و قسمت هایی از بدن فلج می شد و…

♦️کلاهخود
وحشیانه ترین وسیله کلاهخودها بود که درون آن میخچه های نوک تیز تعبیه شده و از اطراف میلیمتر به میلیمتر به پوست سر فرو می رفت و به استخوان فشار می آورد.

♦️گیره
یکی دیگر از آلات شکنجه بود که سر زندانی را بین دو بازوی گیره می گذاشتند و پیچ گیره را کم کم سفت می کردند و فشار تحمل ناپذیری بر شخص مورد شکنجه وارد می آوردند.

♦️اجاق برقی و ماهی تابه
نوعی وسیله شکنجه دیگری که دژخیمان شاه از آن استفاده می کردند یک سینی بزرگ بود که به ماهی تابه های آشپزخانه شباهت داشت، آن ها زندانی را درون این ظرف بزرگ می گذاشتند و سرخ می کردند.
اتاق دیگری در زندان اوین وجود داشت که به اتاق «شمع سوز» معروف بود، در این اتاق به روش های مختلف از جمله با افروختن شمع زیر بدن، زندانی را شکنجه می کرده اند.
همچنین تختخوابی فلزی بود که به یک اجاق برقی بی شباهت نبود. زندانی را روی این تخت می خوابانیدند و سیم های برقی را که به تخت متصل بود، به برق وصل می کردند تا تختخواب سرخ شود و زندانی بسوزد

♦️گیوتین!
درسالن شکنجه، وسیله عجیبی جلب نظر می کرد که شبیه گیوتین بود، از این وسیله برای قطع انگشتان دست زندانی به منظور شکنجه استفاده می شد، به این ترتیب که شکنجه گران انگشتان دست زندانی را زیر این گیوتین می بستند و انگشت دست او را آهسته قطع می کردند تا بدین وسیله از او اعتراف بگیرند!

♦️بی خوابی
یکی از شکنجه های طاقت فرسا، بی خوابی دادن طولانی به زندانی بود بطوری که پس از سه – چهار روز زندانیان چنان پیرو شکسته می شدند که آدم باور نمی کرد.

♦️آپولو :
کلاهی شبیه کلاه مخصوص فضا نوردان را بر سر زندانی می گذاشتند تا در زمان شکنجه، صدای جیغ و داد متهم درآن فضای محدود و بسته پیچده و موجب اذیت و آزار بیشتر زندانی و بعضاً کرشدن گوش او شود .

تاریخ زندان در عصر قاجار و پهلوی

منبع :
۱- کتاب «اسرار زندان اوین» نوشته اسکندر دلدم .انتشارات بهروز
۲-کتاب « تاریخ زندان در عصر قاجار و پهلوی» ، نویسندگان: ناصر ربیعی/ احمد راهرو خواجه، انتشارات ققنوس

پسندیدم(۴)نمی پسندم(۰)
ارسال دیدگاه

اخرین اخبار ایران و جهان