سیاسی

 • دکتر امیر حمزه مهرابی

  بررسی چالش های معاهده آب و هوایی پاریس

  🔹بخش چهارم و پایانی 🔹 چالش های امنیتی معاهده پاریس: در بند ۷ ماده ۱۳ توافقنامه پاریس به منظور« ارتقای شفافیت»! از اعضا خواسته شده است که گزارش های نوبه ای و مستمری را در…

 • دکتر امیر حمزه مهرابی

  بررسی چالش های معاهده آب و هوایی پاریس “بخش سوم”

          🔹بخش سوم 🔹 🔵مضرات اقتصادی معاهده پاریس برای ایران : ♦الف: کاهش درآمد و فروکاهش توسعه اقتصادی : کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از منابع ملی…

 • دکتر امیر حمزه مهرابی

  بررسی چالش های معاهده آب و هوایی پاریس

  «بخش اول » 🔹معاهده پاریس چیست؟ معاهده پاریس ذیل چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل (UNFCCC) و با هدف کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای،درکنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ در پاریس تصویب شد…

اخرین اخبار ایران و جهان