تحلیل

  • به قلم دکتر امیرحمزه مهرابی

    نفرت پراکنی و انباشت کینه، عامل شهادت طلبه همدانی

    به قلم دکتر امیرحمزه مهرابی ناگهان خبری به سرعت برق در رسانه ها بویژه فضای مجازی پیچید. طلبه ای در مقابل حوزه علمیه همدان ( به صِرفِ روحانی بودن) توسط شرور سابقه داری با شلیک…

  • به قلم دکتر امیر حمزه مهرابی

    دو فرضیه جدید درمورد اقدام ترامپ / فرضیه دوم

      مطالعه قسمت اول در بخش قبل به شرح و توضیح فرضیه اول(اقدامی برای رهایی آمریکا از مخمصه مشرق زمین )پرداختیم . در ادامه به بررسی فرضیه دوم می پردازیم 👇🏻 ۲⃣فرضیه دوم : استفاده…

اخرین اخبار ایران و جهان