جهادی

  • اعزام گروهای جهادی شهرستان گراش به جای جای شهرستان

    تعطیلات تابستان فرصتی برای اردو های جهادی

    تابستان فرصتی مناسب برای خدمت به محرومین در قالب اردو های جهادی ، به گفته دهقانی فر مسئول بسیج سازندگی در این مرحله یک گروه دانش آموزان دختر و یک گروه برادران جمعا به تعداد…

  • فعالیت گروههای جهادی گراش با حمایت خیرین

    خیرین جهادی همراه گروههای جهادی

    خیرین با گروههای جهادی همراه شدند. به گزارش گراش انقلابی در پی پخش گزارشی از گراش انقلابی در روز بارانی ماه گذشته از فعالیت گروههای جهادی در بافت فرسوده محله پاقعله گراش ، مسئول مجمع…

12

اخرین اخبار ایران و جهان