دهقانی فر

  • اعزام گروهای جهادی شهرستان گراش به جای جای شهرستان

    تعطیلات تابستان فرصتی برای اردو های جهادی

    تابستان فرصتی مناسب برای خدمت به محرومین در قالب اردو های جهادی ، به گفته دهقانی فر مسئول بسیج سازندگی در این مرحله یک گروه دانش آموزان دختر و یک گروه برادران جمعا به تعداد…

اخرین اخبار ایران و جهان