گراش انقلابی

  • آب کمتر، تولید بیشتر با تولید نشاء در گلخانه

    بهره وری بیشتر از آب با توسعه کشت نشاء مدیر جهاد کشاورزی  گراش  : سالانه ۲۵ میلیون انواع نشاء صیفی و سبزیجات در گلخانه  تولید نشاء شهرستان تولید می‌شود. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش گفت…

اخرین اخبار ایران و جهان