روحانی

  • به قلم دکتر امیرحمزه مهرابی

    پاسخ قرآن به درخواست روحانی برای افزایش اختیارات

      به قلم دکتر امیرحمزه مهرابی آقای روحانی در دیدار با روحانیون اعلام کرد : همانگونه که در جنگ ۸ ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم ،امروز…

  • به قلم دکتر امیرحمزه مهرابی

    نفرت پراکنی و انباشت کینه، عامل شهادت طلبه همدانی

    به قلم دکتر امیرحمزه مهرابی ناگهان خبری به سرعت برق در رسانه ها بویژه فضای مجازی پیچید. طلبه ای در مقابل حوزه علمیه همدان ( به صِرفِ روحانی بودن) توسط شرور سابقه داری با شلیک…

اخرین اخبار ایران و جهان