گریشنا

  • اولین جلسه شورای شهرستان اوز برگزار شد

    اولین شورای شهرستان اوز تشکیل شد به گزارش گراش انقلابی به نقل از پسین اوز، پس از جلسات درونی شوراهای اسلامی شهر، روستا و بخشهای تابعه  اوز ، شورای فرادست شهرستان اوز طبق مقررات تشکیل…

اخرین اخبار ایران و جهان