تحلیل

  • یادداشتی از دکتر امیر حمزه مهرابی

    بی مهری دولت به فرهنگ و مذهب تمامی ندارد!

      یادداشتی از دکتر امیر حمزه مهرابی دولت فخیمه روحانی به موازات توجه و حمایت روز افزون از عرصه های اشرافی گری ، اباحه گری و امور تشریفاتی ، روز به روز بر بی مهری…

اخرین اخبار ایران و جهان